Berlin, 8.3.2014 - "Frauen*kampftag - Still lovin‘ feminism!" - Demonstration anläßlich des Internationalen Frauentags (Fotos: Peter Asmussen)

1 Internationaler Frauentag

2 Internationaler Frauentag

3 Internationaler Frauentag

4 Internationaler Frauentag

5 Internationaler Frauentag

6 Internationaler Frauentag

7 Internationaler Frauentag

8 Internationaler Frauentag

9 Internationaler Frauentag

10 Internationaler Frauentag

11 Internationaler Frauentag

12 Internationaler Frauentag

13 Internationaler Frauentag

14 Internationaler Frauentag

15 Internationaler Frauentag

16 Internationaler Frauentag

17 Internationaler Frauentag

18 Internationaler Frauentag

19 Internationaler Frauentag

20 Internationaler Frauentag

21 Internationaler Frauentag

22 Internationaler Frauentag

23 Internationaler Frauentag

24 Internationaler Frauentag

25 Internationaler Frauentag

26 Internationaler Frauentag

27 Internationaler Frauentag

28 Internationaler Frauentag

29 Internationaler Frauentag

30 Internationaler Frauentag

31 Internationaler Frauentag

32 Internationaler Frauentag

33 Internationaler Frauentag

34 Internationaler Frauentag

35 Internationaler Frauentag